Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Pan Hải An

LIÊN HỆ

QUỐC GIA PHỤ TRÁCH CHỨC DANH LIÊN HỆ
Mobile E - mail
VIỆT NAM
(TP.HẢI PHÒNG)
Nguyễn Thị Vân (Ms) Phó Tổng Giám đốc (84) 904-118-108 van.nt@haiants.vn
Nguyễn Hữu Hoàng (Mr) Trưởng phòng Kinh doanh (84) 902-037-600 hoang.nh@panhaian.vn
Nguyễn Thái Sơn (Mr) Trưởng phòng Khai thác (84) 917-845-815 son.nt@panhaian.vn
Trần Huy Thịnh (Mr) Trưởng nhóm Kinh doanh (84) 789-290-895 thinh.th@panhaian.vn

HÀN QUỐC

(SEOUL)

J H Kim (Mr) +82 (0)10 2943 6136 jhkim06ham@hanmail.net