Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Pan Hải An

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty TNHH Pan Hải An hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sau:

- Kinh doanh, khai thác kho bãi container, bao gồm các dịch vụ: nâng hạ, vệ sinh sửa chữa container...


- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ, bốc xếp hàng hóa.


- Dịch vụ đại lý vận tải, đại lý thủ tục hải quan, bốc dỡ hàng hóa.


- Dịch vụ khai thác hàng hóa qua kho, bao gồm: khai thác đóng rút hàng, lưu kho, thủ tục Hải quan...


- Dịch vụ vận tải đường bộ & đường thủy nội địa.