Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Pan Hải An
Tin chuyên ngành

Khu phi thuế quan là gì? Khu Công Nghiệp có là khu phi thuế quan không?

Ngày 21-05-2021 Lượt xem: 3290

Cơ sở pháp lý:

-Khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu 2016

-Khoản 20 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC

-Nghị định 82/2018/NĐ-CP

 

Pan Hải An trong quá trình gần 10 năm tư vấn cho Khách hàng nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến khái niệm "Khu phi thuế quan", "Doanh nghiệp chế xuất" là gì, có phải là "Khu phi thuế quan hay không"... Việc nắm rõ thế nào là "Khu phi thuế quan" giúp cho Khách hàng nắm được chính sách pháp luật liên quan đến "Khu phi thuế quan", đặc biệt là chính sách THUẾ.

Căn cứ Luật thuế xuất nhập khẩu 2016 và thông tư 219/2013/TT-BTC thì:

- Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

và "Khu phi thuế quan" nhất định phải đáp ứng tiêu chí sau đây (theo luật thuế XNK 2016): Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Mặt khác, theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP (Quy định về quản lý KCN và khu kinh tế) thì có định nghĩa Khu chế xuất và Doanh nghiệp chế xuất như sau:

-Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục áp dụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này

-Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Vậy,

1. "Khu phi thuế quan" có bao gồm Doanh nghiệp chế xuất. 

2. KCN đáp ứng được điều kiện nói trên thì là Khu chế xuất, và cũng chính là Khu phi thuế quan. 

Trên đây là nội dung Pan Hải An trả lời cho các câu hỏi đã nêu ở đầu bài viết. 

Bài viết này thuộc bản quyền của Công ty Pan Hải An Việt Nam.